F%26K_1_wb_innsbruck.html
 

1996-2000   Bauherr:  Stadt  Zell i.W.  Teichstrasse 4  79669 Zell i.W.   BRI 3.500cbm     Bauwerkskosten KG 300+400  0.75   Mio €

falk & kremer  architekten
F%26K_2_Grund_Zell_2.html
homestart/start.html
start/start.html

Schulräume Technik